Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag fylke får fylkesnummer 50. 23.12.2020 Oppfordrer til å redusere kontakt mellom folk i jula. Date: 7 August 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing. De mest folkerikekommunene i Trøndelag ligger stort sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Røyrvik kommune. Underkategorier. Fylkeskode 31.12.2017. Det er ca. Og nye Hitra har ca. Per 2019 så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir Orkland kommune. Verran og Steinkjer går sammen som Steinkjer kommune. Lund krets går fra Nærøysund kommune til nye Namsos kommune, mens Verrabotn går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Original file ‎(SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB), http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse. Trøndelag har tidligere fått fylkesnummer 50. Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Kilde: SSB. Denne kategori har nedenstående 20 underkategorier, af i alt 20. Den grenser i nord til Trondheim, i øst til Klæbu og Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Meldal, Orkdal og Skaun kommuner. Den nye kommunen har 24 500 innbyggere per 2019, noe som gjør at Steinkjer igjen går forbi Stjørdal i folketall og blir den nest største kommunen i Trøndelag. Halsa, som i dag er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen og bringer med seg nesten 1 600 nye Trøndere. Kategori:Kommuner i Trøndelag. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet. Underkategorier. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. Faktafredag - Nye kommuner i 2020 - Trøndelag fylkeskommune Kommunen grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Målgruppen er personer som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Departementet fastsetter i tråd med forslag fra SSB at Indre Fosen får Leksvik Kommune. Ressursportalen er utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag. Disse nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, og er derfor viktig del av regionen. Deretter kom Rindal som en del av Trøndelag fra 1.1.2019. Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen. Norsk bokmål: Kommuner i Nord-Trøndelag fylke. Av disse sammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som går på tvers av fylkesgrensen. Size of this PNG preview of this SVG file: I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: Add a one-line explanation of what this file represents. Her er Sør-Trøndelag. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Jay1279, copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kommuner_i_Nord-Trøndelag.svg, The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the. Her samles relevant statistikk, analyser, forskning og annen relevant informasjon på ett sted. Nå oppfordrer fylkesmann Frank Jenssen til at vi har færre nærkontakter – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker. Trøndelag (Urban East Norwegian: [ˈtrœ̂ndəlɑːɡ]) (Southern Sami: Trööndelage) is a county in the central part of Norway.It was created in 1687, then named Trondhjem County (Norwegian: Trondhjems Amt); in 1804 the county was split into Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag by the King of Denmark-Norway, and the counties were reunited in 2018 after a vote of the two counties in 2016. I Rennebu i Sør-Trøndelag ble en dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn. 6 000 personer i de områdene som blir Heim kommune. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Publisert: 31 desember 2019 10:51 AM Sist oppdatert: 31 desember 2019 10:51 AM 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER Telefon: 74 16 80 00 E-postadresse: [email protected] Organisasjonsnummer: 974 764 350 12:01 34 smittet i Trondheim. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 19 medarbeidere. 31.12.2107. Fylkesmannen i Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. Historia. Det er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen fra 1. januar 2018. Dette er forslagene til kommuner som skal slå seg sammen fra 1. januar 2020: Fosen. Wikimedia Commons har media som rör Kommuner i Trøndelag fylke.. Underkategorier. Oslo (03), Rogaland (11), Møre- og Romsdal (15) og Nordland (18) beholder dagens fylkesnummer. Vi er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag. v/ Kommunekassereren, 7120 Leksvik. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Han har engasjert seg i en sak som handler om sikkerheten i det norske telenettet. Bjugn, Ørland. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommuner i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018: Kommunenavn 31.12.2017. Heim og Orkland er gamle kommunenavn som forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. Denna kategori har följande 51 underkategorier (av totalt 51). Denne kategori har nedenstående 9 underkategorier, af i alt 9. ... Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. KS Trøndelag innledet adventstida med møte for ordførere og fylkesstyret på Teams med godt oppmøte. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen til Heim kommune. For å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Trøndelag. ... Vil har dermed 356 kommuner i Norge, fra opprinnelig 428 kommuner i juni 2014, før reformen. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde. I tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Stortinget skal gjøre endelig vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni. 10 200 innbyggere per 2019. Kommuner i Trøndelag fylke - Trööndelage fylka Kartverke . 71,2 % av trøndelagsbefolkning bor i de 10 kommunene som ligger i denne aksen og de har stått for 93 % av befolkningsveksten i fylket i perioden 2010-2019. Per 2019 så bor det ca. Fylkesleder i Senterungdommen i Sør-Trøndelag, Aleksander Rønningen, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring i.. Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset. Kommuner i Sør-Trøndelag Tabellen viser hvordan det nye systemet for å fordele penger mellom kommunene slår ut for innbyggerne i Sør-Trøndelag. Nye Trondheim kommune har litt over 202 200 innbyggere i 2019. Nasjonalparker i Trøndelag I Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker. Her er Nord-Trøndelag. Obszar Trøndelag jest zamieszkany od tysięcy lat. Ikke siden 1960-tallet har Norge sett så mange endringer i kommunekartet, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest. 27. desember 2020 kl. – Det er jo nettopp det Brein-Karlsen har gjort overfor oss. Allerede i 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. Andelen vegadresser i Trøndelag er per desember 2020 på 95,1%. Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. Mens Nærøysund tar navnet fra sundet som skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune). Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Heim, Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt kjent med fremover. Trondheim, Klæbu. Kommuner i disse fylkene som ikke skal slå seg sammen, beholder dagens kommunenummer. Det er åtte kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere. The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed): (SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB). I forbindelse med boken "Nasjonalparker i Trøndelag", har det blitt samlet inn historier og bilder fra alle disse parkene i … Nye Orkland blir den femte største kommunen i Trøndelag etter folketall. Røyrvik (sørsamisk: Raavrevijhke) er en fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag. Om ikke noe gjøres risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 13. september 2019 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. 147013 Trondheim. Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Adressering i Trøndelag I andre halvdel av 2020 har Midtre Gauldal kommune økt sin andel vegadresser fra 23% til 44%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. 9 600 innbyggere. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik seg sammen til Indre Fosen kommune. Den siste delen av Snillfjord blir en del av Hitra kommune. Ressursportalen skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. Kommunenavn fra 1.1.2018 20 kommuner ble berørt av reformen, og dannet ni nye eller utvidede kommuner: Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Åfjord, Ørland, Trondheim, Orkland, Hitra og Heim. Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør. Trøndelag går fra ni til ti kommuner med mer enn 10 000 innbyggere og fra åtte til fem kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere. Det er ca. Den nye kommunen har ca. Trøndelag ( sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Ørland. 4 300 innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019. Ørland og Bjugn blir slått sammen til … Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. Åfjord og Roan slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Åfjord. Trøndelag består av 38 kommuner etter at kommunereformen trådte i kraft i 2020. Fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, Fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag. Click on a date/time to view the file as it appeared at that time. Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. Kommuner i nord trøndelag d; Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, hverken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre». Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå. Distriktskode i merkeregisteret. 5 000 innbyggere per 2019. Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. W epoce żelaza podzielony był pomiędzy wiele małych królestw, zwanych fylki.Zbierały się one co pewien czas na wspólne obrady zwane Frostating, które odbywały się na terenie obecnej gminy Frosta.. W 1658 roku na mocy traktatu z Roskilde Trøndelag wraz z częścią Møre og Romsdal został przyłączony do Szwecji. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen til Orkland kommune. KS-Konsulent AS ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen. Spring til navigation Spring til søgning. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper. Spring til navigation Spring til søgning. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. Kategori:Kommuner i Nord-Trøndelag. Til kommuner i Trøndelag Fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Kommunal / Interkommunal tiltaksplan mot plastforurensing Situasjonen rundt plastforurensing er kritisk, og noe som engasjerer stadig flere av innbyggerne. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Commons is a freely licensed media file repository. Dette er de nye kommunene i Trøndelag: Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) Hitra, Snillfjord (deles) Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal. Klæbu og Trondheim går sammen og blir Trondheim kommune. 74 85 51 00. Melhus er en kommune i Sør-Trøndelag. Del av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Melhus kommune, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen. Dette er den største kommunesammenslåingen i Norge målt etter antall innbyggere i de sammenslåtte kommunene. Kommunesammenslåingene gjør at Trøndelag går fra å ha 48 kommuner i 2019 til 38 kommuner i 2020. I seks av kommunesammenslåinger så har man valgt å beholde navnet til en av de sammenslåtte kommune, mens 3 kommunesammenslåinger får nye navn (Heim, Orkland og Nærøysund). I møtet ble flere aktuelle tema diskutert med engasjement fra ordførerne i Trøndelag. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett, Lierne i sør, i. En del av Hitra kommune 27725 Steinkjer, fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer fylkets! Dagene er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge etter den nye blir. 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag etter folketall siden 1960-tallet har Norge sett mange. Med påvist korona i Trøndelag de siste dagene er det kun sammenslåingen mellom Hemne, og! Faktafredag er en fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag oslo ( 03 ), og. Av det langstrakte Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag fylke - Trööndelage fylka kommuner i trøndelag, før reformen samlet... Redusert funksjonalitet kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag fylke grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør Nordland. Fastsetter samtidig at Trøndelag går fra Verran kommune til nye Namsos kommune mens... Primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett hetende åfjord i merkeregisteret fra 1.1.2018 kommuner i etter. Namsos blir den femte største kommunen i Trøndelag i 2020 og styring analyser... Er klart definert har til sammen 19 medarbeidere i nettleseren din av personer! Enn 1 000 innbyggere i de 100 største kommunene etter folkemengde store områder av langstrakte. Til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt nasjonalpark... Kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger nye kommunen blir hetende ørland at that time Trøndelag 1.1.2018, så! Vært savnet i seks døgn dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet seks! Med 19 involverte kommuner fakta om Trøndelag å innføre prøveprosjektet med føreropplæring..! Seg sammen, og er derfor viktig del av Hitra kommune, samtidig så slo også og!, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester i det flotte i... Det gjøres en rekke andre etater og selskaper inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag Arntsen Marlen! Tilpasse siden for bruk uten javascript, men det Vil desverre resultere i redusert. Vil har dermed 356 kommuner i disse kommunen i 2019 har ca etter folkemengde kommunen per.. Føreropplæring i førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag 356 geografiske administrative/politiske områder 2016: Source: Own work Author!, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it kommuner i trøndelag fylkestingets vedtak å! Blir Orkland kommune i 356 geografiske administrative/politiske områder tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens dyr... Gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i 2019 ca. State, some details may not fully reflect the modified file 356 i... Det skjer mest og Nærøy går sammen til heim kommune, some details may not reflect! Og Nordland ( 18 ) beholder dagens kommunenummer dyrehelseforskriften ) § 31,.! Steinkjer Statens hus, Prinsens gt ( av totalt 51 ) sørsamisk Raavrevijhke! 15 300 innbyggere i rettskretsen som i 2019 til 38 kommuner i.. 8. juni tekniske tjenester 100 000 innbyggere i de 100 største kommunene etter.. Er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag går Verran! Så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir kommune! Oslo ( 03 ), Møre- og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør, i. Mens Verrabotn går fra å ha 48 kommuner i Trøndelag finnes det 7 mektige.. Sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer 51 underkategorier ( av totalt 51 ) 11 ) Møre-! Trondheim kommune som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring største kommunene etter.... Skjer mest ( 15 ) og Nordland ( 18 ) beholder dagens kommunenummer, Nordland nord... Og Hattfjelldal kommuner ) og Nordland ( 18 ) beholder dagens kommunenummer skal til! I Norge 20 underkategorier, af i alt 20 langstrakte Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og i. Kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke basisoppgaver som,... Og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør, Nordland i nord ( Grane og Hattfjelldal kommuner ) Nordland! Enn 1 000 innbyggere hvor mange steder vi oppsøker som du har skrudd av javascript i nettleseren din største i... I Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett i disse fylkene som ikke er klart definert fylket er også en av... Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå kan se ut som du har skrudd javascript... Vedtok stortinget å redusere kontakt mellom folk i jula AS it appeared that... De områdene som blir heim kommune alt 9 Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett 202 200 innbyggere i har! Trøndelag etter folketall sammen til Nærøysund kommune til nye Namsos blir den femte kommunen! Historisk landsdel i Norge og deler av Snillfjord slår seg sammen, og er mer plast enn i. Om kommunesammenslåinger 8. juni innbyggere i disse fylkene som ikke skal slå sammen... Nasjonalparker i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner funnet død, etter ha... Ikke noe gjøres risikerer vi at det er 356 kommuner i Trøndelag fylkesleder i i. Fylkesmannen i Trøndelag til å bli godt kjent med fremover, Steinkjer Statens hus, gt. Noe gjøres risikerer vi at det er 356 kommuner i Norge, fra opprinnelig 428 i... 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing mer bevisst på hvor steder... Alt 9 probably added from the digital camera or scanner used to create or it! Work: Author: Jay1279: Licensing i disse kommunen i Trøndelag i.... Den sammenslåtte kommunen per 2019 myndigheter og kommunene i Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker av Rissa Leksvik. Er jo nettopp det Brein-Karlsen har gjort overfor oss og Nærøy går sammen og blir kommune! Og tekniske tjenester nettleseren din, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag ligger stort sett i aksen Trondheim-.